Utgivaransvar

www.Proff.se är en grundlagsskyddad databas
Informationen Proff tillhandahåller på webbplatsen www.proff.se är en databas – dvs. en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd. Grundlagsskyddet innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller.

Ansvarig utgivare för Proff.se är Siri Hane utsedd av Proff AB.

De delar på Proff.se som omfattas av Proffs utgivaransvar är:

-Företag/Produktsök

-Befattningshavare

-Upphandlingssök.

På proff.se finns information som användare lagt in och/eller ändrat – s k användargenererat innehåll. Sådant innehåll omfattas inte av utgivningsbeviset för proff.se och förhandsgranskas inte heller av Proff AB. Istället är det varje enskild användare som bär ansvaret för det som han/hon lagt in och detta tydliggörs genom text i anslutning till det användargenererade innehållet. Proff AB har ett ansvar enligt lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor att ta bort användargenererat innehåll som är olagligt m.m.

Du kan anmäla användargenererat innehåll genom vår abuse-funktion – Kontakta oss

”Offertförfrågan är inte förhandsgranskad av Proff AB och omfattas inte av utgivningsbeviset – den fysiska /juridiska person som lagt in innehållet ansvarar själv för innehållet”.

Vi visar även användargenererat innehåll mot en ljuslila bakgrund för att göra det tydligt vilken information som inte omfattas av Proff AB:s utgivaransvar.

Externt material och länkar
På Proff.se förekommer även innehåll som tillhandahålls av externa källor och samarbetspartners – s k externt material. Sådant innehåll omfattas inte av grundlagsskyddet och därmed inte heller av Proffs utgivaransvar.
Proff ansvarar inte för innehållet i hyperlänkar som leder användare till webbplats som innehas av tredje man. Proff ansvarar inte heller för innehållet på sådana webbplatser. Det innebär att utgivaransvaret endast omfattar det som finns direkt publicerat på Proff.se.

Övrigt
För villkor avseende användning av webbplatsen proff.se, se Användarvillkor.

Har du några frågor gällande grundlagsskyddet är du välkommen att kontakta ansvarig utgivare på: kontakt@proff.se
Mer information om vad det innebär att ha utgivningsbevis för en databas hittar du hos Myndigheten för press, radio och tv: http://www.radioochtv.se