Om Vembi Ägarinformation

https://www.vembi.se

Information om ägarna till svenska onoterade aktiebolag är idag starkt begränsat jämfört med motsvarade information i andra länder. Och vem eller vilka som faktiskt äger ett bolag är naturligtvis av stor betydelse i relationen till företagen, vare sig man vill göra affärer med dem eller bara vill veta mer om vilka personer som står bakom.

Nu kan man få svar på frågan vem som äger företaget och med hur stor andel. Vembi Ägarinformation fokuserar på just detta, att bygga upp, utveckla och underhålla en kunskap och information om ägandet av svenskt näringsliv. Vi har utvecklat processer kring informationsinsamlingen och lägger ner ett omfattande manuellt arbete i syfte att hålla informationen uppdaterad. Det innebär inte bara att vi har information om vem som äger bolagen – utan också vilka aktieinnehav olika personer har.

Med den informationen kan helt unika nätverksträd skapas, där man inte bara ser vem som sitter i vems styrelser, utan vem som faktiskt äger (och utser styrelsen i) bolagen.
Vembi har alltså kopplat ihop ”ägande och ägare” på ett sätt som det inte finns tillgång till någon annanstans. Man kan följa dessa kopplingar och relationer för att finna både direkta och indirekta ägare på olika nivåer. Man kan jämföra de som uppgivit att de är så kallade verkliga huvudmän med de som är de faktiska verkliga ägarna – det är inte samma sak!

Det finns många exempel på områden där våra kunder utnyttjar kunskap om ägande. 
Arbetar man t ex på Sälj&Marknad vill man ha klarhet i hur man ska kunna nå rätt personer och veta var de övergripande besluten fattas, eller finna ingångar. Man kan också intressera sig för att finna kapitalstarka individer för investeringar eller riskkapital. På Kreditsidan vet man att det finns en koppling mellan ägare och risk – många gånger är risken på bolaget direkt kopplad till vem som äger det. Och lite på samma tema har varje sk compliance-avdelning ett både formellt och informellt behov av att få svar på dessa frågor.

Vembi Ägarinformation verkar för att erbjuda bästa tänkbara information om ägande och ägare av svenska och nordiska företag. Vi står alltid till tjänst om du vill veta mer om vårt erbjudande och på vilket sätt vi kan bidraga i din verksamhet eller underlätta dina affärsbeslut.