Information om utgivaransvar

Ansvar för innehållet på webbplatsen proff.se

Informationen som www.proff.se (“Proff.se”) tillhandahåller på proff.se är en databas – d v s en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Proff AB har beviljats utgivningsbevis av Radio- och Tv-verket för databasen vilket betyder att databasen proff.se har ett grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469). Grundlagsskyddet innebär bl.a. att meddelare har rätt att vara anonyma och att utsedd utgivare ansvarar för innehållet. Ansvarig utgivare för proff.se är Ulf Kjellerstedt, utsedd av Proff AB. En effekt av grundlagsskyddets tillämplighet är att Personuppgiftslagen (1998:204) inte gäller på proff.se. För användarvillkor för proff.se, se Användarvillkor

Utgivningsbeviset omfattar följande tjänster på proff.se: Företag/Produktsök, Befattningshavare och Skapa & Sök Offertförfrågan.

På proff.se finns information som användare lagt in och/eller ändrat – s k användargenererat innehåll. Sådant innehåll omfattas inte av utgivningsbeviset för proff.se och förhandsgranskas inte heller av Proff AB. Istället är det varje enskild användare som bär ansvaret för det som han/hon lagt in och detta tydliggörs genom text i anslutning till det användargenererade innehållet. Proff AB har ett ansvar enligt lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor att ta bort användargenererat innehåll som är olagligt m.m.

Du kan anmäla användargenererat innehåll genom vår abuse-funktion – Kontakta oss

För att tydliggöra för dig som användare vilka delar som inte omfattas av utgivningsbeviset för proff.se (och där utgivaransvaret således inte gäller), är användargenererat innehåll separerat genom en informationstext som kan t.ex. se ut som följer:

”Offertförfrågan nedan är inte förhandsgranskad av Proff AB och omfattas inte av utgivningsbeviset – den fysiska /juridiska person som lagt in innehållet ansvarar själv för innehållet”.

Vi visar även användargenererat innehåll mot en ljuslila bakgrund för att göra det tydligt vilken information som inte omfattas av Proff AB:s utgivaransvar. Har du några frågor gällande grundlagsskyddet är du välkommen att kontakta oss: kontakt@proff.se